Algemene voorwaarden/privacy verklaring

Algemene voorwaarden

- Lessen worden minimaal 24 uur voor de afgesproken les afgezegd. Wordt de les minder dan 24 uur van te voren afgezegd, dan zal de gereserveerde tijd voor de      les in rekening worden gebracht.
- Lessen en training zullen voorafgaand of direct na de les of training contant worden betaald, of overgemaakt worden op de rekening t.n.v. Mag's Showhorses, NL79INGB0007383402

- Mag’s Showhorses is niet aansprakelijk voor eventuele blessures of schade aan paard, ruiter of materiaal m.u.v. het aantoonbaar maken van nalatigheid van Mag's Showhorses.

- Het gebruik maken van een lespaard van Mag’s Showhorses gebeurd op grond van eigen risico.

- Tijdens het rijden van een paard onder begeleiding van Mag’s Showhorses is het dragen van een cap verplicht, evenals het dragen van goede schoenen/laarzen      die voorzien zijn van een hak.
- Trainingsgeld wordt voorafgaand aan de trainingsperiode betaald, evenals het bijbehorende stallingsgeld. 

Privacy verklaring
Mag's Showhorses is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Mag's Showhorses verwerkt uw persoongegevens, doordat u gebruikt maakt van de diensten van Mag's Showhorses en u de gegevens aan Mag's Showhorses verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die  Mag's Showhorses van u verwerkt:
- Voor- en achternaam, 
- Adresgegevens van de locatie waar de lessen gegeven worden (stalling paard)
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Mag's Showhorses verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- Afhandelen van betalingen
-Afspraken maken voor lessen en trainingen
- Planning van routes 
- Contact leggen bij vragen of mededelingen

Persoonsgegevens zullen worden bewaard bij Mag's Showhorses voor onbepaalde tijd. Wilt u uw gegevens verwijderd hebben? Laat dit dan weten door een email te sturen naar magsshowhorses@gmail.com. Mag's Showhorses zal er dan op toe zien dat alle persoonsgegevens zullen worden verwijderd. 

Mag's Showhorses zal uw persoonsgegevens niet delen met derden zonder daar met u persoonlijk over te overleggen. M.u.v. het voldoen van wettelijke verplichtingen.